რატომ უნდა მიიღო მონაწილეობა ჩვენს კონკურსებში

ანტიკორუფციული ჰაბი, ქსელის წევრებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის, პერიოდულად აცხადებს მცირე გრანტების გასაცემ და ანალიტიკური სტატიების მოსამზადებელ კონკურსებს. კონკურსების საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, სამოქალაქო აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებას, და კვლევითი დოკუმენტების შექმნას.