შესაძლებელია ცვლადების გადანაცვლება
რეგიონი ან მუნიციპალიტეტი
აირჩიეთ რეგიონი ან მუნიციპალიტეტი
ყველა მუნიციპალიტეტი
რეგიონები
მუნიციპალიტეტები
შეფასების კრიტერიუმი
აირჩიეთ შეფასების კრიტერიუმი
ბლოკი
ქვე-ბლოკები
შეფასების კრიტერიუმი
მონაცემთა გადმოტვირთვა
2019
2017
მუნიციპალიტეტები
საერთო ქულა
საბოლოო შეფასება
მერია
საკრებულო
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
61%
27%
63%
24%
58%
32%
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
57%
50%
57%
49%
56%
51%
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
56%
39%
38%
37%
87%
43%
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
55%
40%
54%
40%
56%
39%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
52%
28%
56%
30%
44%
25%
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
51%
44%
42%
35%
64%
59%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
49%
26%
42%
27%
59%
24%
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
47%
42%
54%
43%
37%
40%
თელავის მუნიციპალიტეტი
44%
44%
38%
41%
53%
50%
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
43%
34%
37%
35%
53%
34%
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
41%
16%
45%
15%
35%
18%
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
40%
19%
36%
14%
47%
27%
სენაკის მუნიციპალიტეტი
39%
13%
33%
12%
48%
15%
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
38%
21%
32%
18%
49%
26%
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
38%
22%
37%
23%
38%
21%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
35%
30%
28%
28%
47%
32%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
35%
24%
35%
21%
35%
29%
ქედის მუნიციპალიტეტი
35%
24%
30%
24%
42%
24%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
34%
22%
24%
18%
50%
27%
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
32%
21%
30%
17%
36%
26%
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
32%
20%
28%
19%
38%
21%
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
31%
23%
26%
15%
41%
38%
ვანის მუნიციპალიტეტი
30%
13%
30%
13%
30%
13%
დმანისის მუნიციპალიტეტი
30%
23%
30%
24%
30%
21%
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
28%
27%
27%
27%
30%
26%
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
28%
21%
32%
18%
22%
25%
გორის მუნიციპალიტეტი
27%
21%
26%
18%
29%
26%
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
27%
19%
24%
20%
31%
17%
ხობის მუნიციპალიტეტი
26%
25%
20%
22%
36%
30%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
26%
29%
22%
26%
32%
34%
წალკის მუნიციპალიტეტი
26%
9%
23%
6%
30%
14%
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
26%
32%
24%
30%
28%
36%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
25%
8%
25%
9%
26%
7%
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
25%
23%
22%
20%
31%
28%
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
25%
9%
19%
6%
35%
13%
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
24%
19%
27%
15%
19%
25%
მესტიის მუნიციპალიტეტი
24%
18%
18%
18%
35%
17%
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
23%
16%
22%
13%
26%
22%
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
23%
18%
22%
20%
26%
15%
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
22%
11%
21%
10%
25%
12%
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
22%
19%
17%
19%
29%
19%
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22%
30%
20%
32%
25%
27%
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
21%
13%
16%
11%
28%
16%
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
21%
24%
21%
21%
20%
28%
ონის მუნიციპალიტეტი
20%
10%
20%
8%
20%
13%
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
19%
19%
19%
18%
19%
22%
აბაშის მუნიციპალიტეტი
19%
16%
16%
16%
23%
17%
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
18%
23%
17%
22%
21%
26%
კასპის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
17%
15%
21%
21%
ხონის მუნიციპალიტეტი
18%
16%
17%
14%
20%
19%
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16%
23%
13%
22%
21%
25%
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15%
16%
12%
13%
22%
20%
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15%
15%
18%
13%
10%
17%
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
14%
9%
13%
9%
16%
10%
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
13%
19%
10%
18%
18%
20%
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
13%
24%
13%
23%
12%
24%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
11%
16%
9%
14%
14%
20%
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
10%
15%
8%
14%
12%
17%
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10%
10%
13%
6%
4%
17%
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
9%
10%
8%
8%
10%
13%
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
8%
11%
8%
11%
9%
13%
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
7%
5%
6%
3%
9%
7%
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
7%
8%
5%
9%
10%
7%
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6%
10%
4%
8%
11%
12%