შესაძლებელია ცვლადების გადანაცვლება
რეგიონი ან მუნიციპალიტეტი
აირჩიეთ რეგიონი ან მუნიციპალიტეტი
ყველა მუნიციპალიტეტი
რეგიონები
მუნიციპალიტეტები
შეფასების კრიტერიუმი
აირჩიეთ შეფასების კრიტერიუმი
ბლოკი
ქვე-ბლოკები
შეფასების კრიტერიუმი
მონაცემთა გადმოტვირთვა
2017
2019
მუნიციპალიტეტები
საერთო ქულა
საბოლოო შეფასება
მერია
საკრებულო
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
50%
49%
51%
თელავის მუნიციპალიტეტი
44%
41%
50%
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
44%
35%
59%
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
42%
43%
40%
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
40%
40%
39%
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
39%
37%
43%
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
34%
35%
34%
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
32%
30%
36%
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
30%
32%
27%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
30%
28%
32%
ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი
29%
34%
22%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
29%
26%
34%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
28%
30%
25%
ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
28%
24%
34%
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
32%
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
26%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
26%
27%
24%
ხობის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
30%
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
25%
19%
33%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
24%
21%
29%
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
24%
23%
24%
ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი
24%
17%
35%
ქედის მუნიციპალიტეტი
24%
24%
24%
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
24%
21%
28%
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
23%
15%
38%
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
23%
20%
28%
დმანისის მუნიციპალიტეტი
23%
24%
21%
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
25%
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
22%
23%
21%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
22%
18%
27%
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
26%
გორის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
26%
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
25%
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
21%
17%
26%
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
20%
19%
21%
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
19%
18%
22%
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
19%
14%
27%
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
19%
15%
25%
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
19%
19%
19%
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
19%
20%
17%
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
19%
18%
20%
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
18%
20%
15%
მესტიის მუნიციპალიტეტი
18%
18%
17%
კასპის მუნიციპალიტეტი
17%
15%
21%
აბაშის მუნიციპალიტეტი
16%
16%
17%
ხონის მუნიციპალიტეტი
16%
14%
19%
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
16%
13%
22%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
16%
14%
20%
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
16%
15%
18%
ხულოს მუნიციპალიტეტი
16%
13%
20%
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
15%
14%
17%
ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი
15%
11%
21%
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15%
13%
17%
სენაკის მუნიციპალიტეტი
13%
12%
15%
ვანის მუნიციპალიტეტი
13%
13%
13%
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
13%
11%
16%
ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
13%
12%
15%
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
11%
11%
13%
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
11%
10%
12%
ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი
11%
10%
11%
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10%
6%
17%
ონის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
12%
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
9%
9%
10%
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
9%
6%
13%
წალკის მუნიციპალიტეტი
9%
6%
14%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
8%
9%
7%
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
8%
9%
7%
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
5%
3%
7%