შესაძლებელია ცვლადების გადანაცვლება
რეგიონი ან მუნიციპალიტეტი
აირჩიეთ რეგიონი ან მუნიციპალიტეტი
ყველა მუნიციპალიტეტი
რეგიონები
მუნიციპალიტეტები
შეფასების კრიტერიუმი
აირჩიეთ შეფასების კრიტერიუმი
ბლოკი
ქვე-ბლოკები
შეფასების კრიტერიუმი
მონაცემთა გადმოტვირთვა
2021
2019
2017
მუნიციპალიტეტები
საერთო ქულა
საბოლოო შეფასება
მერია
საკრებულო
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
70%
24%
19%
67%
27%
15%
76%
19%
25%
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
66%
57%
50%
71%
57%
49%
57%
56%
51%
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
61%
56%
39%
48%
38%
37%
79%
87%
43%
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
58%
51%
44%
52%
42%
35%
68%
64%
59%
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
55%
55%
40%
54%
54%
40%
57%
56%
39%
თელავის მუნიციპალიტეტი
51%
44%
44%
46%
38%
41%
58%
53%
50%
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
49%
61%
27%
46%
63%
24%
53%
58%
32%
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
49%
41%
16%
50%
45%
15%
47%
35%
18%
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
41%
34%
22%
35%
24%
18%
52%
50%
27%
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
41%
43%
34%
34%
37%
35%
53%
53%
34%
სენაკის მუნიციპალიტეტი
40%
39%
13%
35%
33%
12%
49%
48%
15%
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
39%
47%
42%
43%
54%
43%
33%
37%
40%
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
39%
28%
27%
30%
27%
27%
53%
30%
26%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
37%
35%
24%
37%
35%
21%
37%
35%
29%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
34%
49%
26%
31%
42%
27%
40%
59%
24%
ქედის მუნიციპალიტეტი
33%
35%
24%
29%
30%
24%
40%
42%
24%
აბაშის მუნიციპალიტეტი
33%
19%
16%
28%
16%
16%
40%
23%
17%
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
32%
38%
22%
34%
37%
23%
29%
38%
21%
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
31%
25%
23%
31%
22%
20%
32%
31%
28%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
31%
35%
30%
28%
28%
28%
36%
47%
32%
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
30%
23%
18%
28%
22%
20%
32%
26%
15%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
29%
25%
8%
31%
25%
9%
25%
26%
7%
ხობის მუნიციპალიტეტი
28%
26%
25%
25%
20%
22%
35%
36%
30%
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
28%
40%
19%
19%
36%
14%
42%
47%
27%
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
28%
22%
11%
21%
21%
10%
38%
25%
12%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
28%
26%
29%
27%
22%
26%
29%
32%
34%
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
28%
38%
21%
25%
32%
18%
33%
49%
26%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
27%
11%
16%
27%
9%
14%
28%
14%
20%
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
27%
28%
21%
25%
32%
18%
31%
22%
25%
შუახევის მუნიციპალიტეტი
27%
15%
15%
30%
18%
13%
22%
10%
17%
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
27%
31%
23%
22%
26%
15%
36%
41%
38%
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
27%
32%
20%
27%
28%
19%
26%
38%
21%
დმანისის მუნიციპალიტეტი
27%
30%
23%
24%
30%
24%
32%
30%
21%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
26%
52%
28%
25%
56%
30%
29%
44%
25%
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
26%
26%
32%
22%
24%
30%
34%
28%
36%
წალკის მუნიციპალიტეტი
26%
26%
9%
22%
23%
6%
34%
30%
14%
ვანის მუნიციპალიტეტი
26%
30%
13%
27%
30%
13%
25%
30%
13%
გორის მუნიციპალიტეტი
26%
27%
21%
25%
26%
18%
27%
29%
26%
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
25%
32%
21%
24%
30%
17%
26%
36%
26%
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
25%
27%
19%
22%
24%
20%
28%
31%
17%
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
23%
13%
24%
25%
13%
23%
20%
12%
24%
ონის მუნიციპალიტეტი
23%
20%
10%
22%
20%
8%
25%
20%
13%
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22%
22%
30%
21%
20%
32%
22%
25%
27%
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
21%
23%
16%
23%
22%
13%
18%
26%
22%
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
21%
19%
19%
20%
19%
18%
22%
19%
22%
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
20%
21%
24%
21%
21%
21%
20%
20%
28%
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
19%
21%
13%
15%
16%
11%
24%
28%
16%
მესტიის მუნიციპალიტეტი
18%
24%
18%
14%
18%
18%
24%
35%
17%
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
18%
6%
10%
17%
4%
8%
18%
11%
12%
ხონის მუნიციპალიტეტი
16%
18%
16%
12%
17%
14%
24%
20%
19%
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15%
15%
16%
15%
12%
13%
16%
22%
20%
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
15%
16%
23%
17%
13%
22%
12%
21%
25%
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
14%
22%
19%
10%
17%
19%
22%
29%
19%
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
14%
14%
9%
11%
13%
9%
17%
16%
10%
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
13%
18%
23%
14%
17%
22%
12%
21%
26%
ქარელის მუნიციპალიტეტი
11%
10%
10%
14%
13%
6%
5%
4%
17%
კასპის მუნიციპალიტეტი
10%
18%
17%
8%
17%
15%
13%
21%
21%
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
7%
9%
10%
6%
8%
8%
8%
10%
13%
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
7%
10%
15%
6%
8%
14%
8%
12%
17%
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6%
13%
19%
5%
10%
18%
7%
18%
20%
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
6%
7%
5%
6%
6%
3%
6%
9%
7%
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
5%
25%
9%
4%
19%
6%
6%
35%
13%
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
5%
7%
8%
4%
5%
9%
6%
10%
7%
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
4%
8%
11%
3%
8%
11%
6%
9%
13%