2017 წლის ყველაზე მაღალი შედეგები
მუნიციპალიტეტი გამეგეობა საკრებულო შედეგი
1 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 49% 51%
50%
2 თელავის მუნიციპალიტეტი 41% 50%
44%
3 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 35% 59%
44%
4 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 43% 40%
42%
5 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 40% 39%
40%
2017 წლის ყველაზე დაბალი შედეგები
მუნიციპალიტეტი გამეგეობა საკრებულო შედეგი
67 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 6% 13%
9%
68 წალკის მუნიციპალიტეტი 6% 14%
9%
69 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 9% 7%
8%
70 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 9% 7%
8%
71 ასპინძის მუნიციპალიტეტი 3% 7%
5%
სიახლეები
ყველა სიახლე