მოძებნეთ მუნიციპალიტეტი
შეფასების კრიტერიუმი
აირჩიეთ შეფასების კრიტერიუმი
ბლოკი
ქვე-ბლოკები
შეფასების კრიტერიუმი
ცვლილების პერიოდი
2017
2017
2019
2019
2017
2019
 
N
მუნიციპალიტეტები
2017
შედეგი
მერია
საკრებულო
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
1
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
50%
49%
51%
57%
57%
56%
+7%
+8%
+5%
2
თელავის მუნიციპალიტეტი
44%
41%
50%
44%
38%
53%
0%
-3%
+3%
3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
44%
35%
59%
51%
42%
64%
+7%
+7%
+5%
4
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
42%
43%
40%
47%
54%
37%
+5%
+11%
-3%
5
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
40%
40%
39%
55%
54%
56%
+15%
+14%
+17%
6
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
39%
37%
43%
56%
38%
87%
+17%
+1%
+44%
7
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
34%
35%
34%
43%
37%
53%
+9%
+2%
+19%
8
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
32%
30%
36%
26%
24%
28%
-6%
-6%
-8%
9
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
30%
32%
27%
22%
20%
25%
-8%
-12%
-2%
10
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
30%
28%
32%
35%
28%
47%
+5%
0%
+15%
11
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
29%
26%
34%
26%
22%
32%
-3%
-4%
-2%
12
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
28%
30%
25%
52%
56%
44%
+24%
+26%
+19%
13
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
32%
61%
63%
58%
+34%
+39%
+26%
14
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
26%
28%
27%
30%
+1%
0%
+4%
15
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
26%
27%
24%
49%
42%
59%
+23%
+15%
+35%
16
ხობის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
30%
26%
20%
36%
+1%
-2%
+6%
17
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
24%
21%
29%
35%
35%
35%
+11%
+14%
+6%
18
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
24%
23%
24%
13%
13%
12%
-11%
-10%
-12%
19
ქედის მუნიციპალიტეტი
24%
24%
24%
35%
30%
42%
+11%
+6%
+18%
20
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
24%
21%
28%
21%
21%
20%
-3%
0%
-8%
21
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
23%
15%
38%
31%
26%
41%
+8%
+11%
+3%
22
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
18%
17%
21%
-5%
-5%
-5%
23
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
23%
20%
28%
25%
22%
31%
+2%
+2%
+3%
24
დმანისის მუნიციპალიტეტი
23%
24%
21%
30%
30%
30%
+7%
+6%
+9%
25
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
25%
16%
13%
21%
-7%
-9%
-4%
26
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
22%
23%
21%
38%
37%
38%
+16%
+14%
+17%
27
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
22%
18%
27%
34%
24%
50%
+12%
+6%
+23%
28
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
26%
38%
32%
49%
+17%
+14%
+23%
29
გორის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
26%
27%
26%
29%
+6%
+8%
+3%
30
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
21%
18%
25%
28%
32%
22%
+7%
+14%
-3%
31
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
21%
17%
26%
32%
30%
36%
+11%
+13%
+10%
32
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
20%
19%
21%
32%
28%
38%
+12%
+9%
+17%
33
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
19%
18%
22%
19%
19%
19%
0%
+1%
-3%
34
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
19%
14%
27%
40%
36%
47%
+21%
+22%
+20%
35
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
19%
15%
25%
24%
27%
19%
+5%
+12%
-6%
36
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
19%
19%
19%
22%
17%
29%
+3%
-2%
+10%
37
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
19%
20%
17%
27%
24%
31%
+8%
+4%
+14%
38
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
19%
18%
20%
13%
10%
18%
-6%
-8%
-2%
39
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
18%
20%
15%
23%
22%
26%
+5%
+2%
+11%
40
მესტიის მუნიციპალიტეტი
18%
18%
17%
24%
18%
35%
+6%
0%
+18%
41
კასპის მუნიციპალიტეტი
17%
15%
21%
18%
17%
21%
+1%
+2%
0%
42
აბაშის მუნიციპალიტეტი
16%
16%
17%
19%
16%
23%
+3%
0%
+6%
43
ხონის მუნიციპალიტეტი
16%
14%
19%
18%
17%
20%
+2%
+3%
+1%
44
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
16%
13%
22%
23%
22%
26%
+7%
+9%
+4%
45
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
16%
14%
20%
11%
9%
14%
-5%
-5%
-6%
46
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
16%
15%
18%
41%
45%
35%
+25%
+30%
+17%
47
ხულოს მუნიციპალიტეტი
16%
13%
20%
15%
12%
22%
-1%
-1%
+2%
48
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
15%
14%
17%
10%
8%
12%
-5%
-6%
-5%
49
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15%
13%
17%
15%
18%
10%
0%
+5%
-7%
50
სენაკის მუნიციპალიტეტი
13%
12%
15%
39%
33%
48%
+26%
+21%
+33%
51
ვანის მუნიციპალიტეტი
13%
13%
13%
30%
30%
30%
+17%
+17%
+17%
52
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
13%
11%
16%
21%
16%
28%
+8%
+5%
+12%
53
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
11%
11%
13%
8%
8%
9%
-3%
-3%
-4%
54
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
11%
10%
12%
22%
21%
25%
+11%
+11%
+13%
55
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10%
6%
17%
10%
13%
4%
0%
+7%
-13%
56
ონის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
20%
20%
20%
+10%
+12%
+7%
57
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
9%
8%
10%
-1%
0%
-3%
58
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
12%
6%
4%
11%
-4%
-4%
-1%
59
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
9%
9%
10%
14%
13%
16%
+5%
+4%
+6%
60
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
9%
6%
13%
25%
19%
35%
+16%
+13%
+22%
61
წალკის მუნიციპალიტეტი
9%
6%
14%
26%
23%
30%
+17%
+17%
+16%
62
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
8%
9%
7%
25%
25%
26%
+17%
+16%
+19%
63
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
8%
9%
7%
7%
5%
10%
-1%
-4%
+3%
64
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
5%
3%
7%
7%
6%
9%
+2%
+3%
+2%