მოძებნეთ მუნიციპალიტეტი
შეფასების კრიტერიუმი
აირჩიეთ შეფასების კრიტერიუმი
ბლოკი
ქვე-ბლოკები
შეფასების კრიტერიუმი
ცვლილების პერიოდი
2021
2017
2019
2021
2023
2023
2017
2019
2021
2023
 
N
მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
1
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
70%
67%
76%
75%
70%
83%
+5%
+3%
+7%
2
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
66%
71%
57%
34%
47%
12%
-32%
-24%
-45%
3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
61%
48%
79%
63%
56%
74%
+2%
+8%
-5%
4
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
58%
52%
68%
45%
33%
63%
-13%
-19%
-5%
5
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
55%
54%
57%
44%
41%
50%
-11%
-13%
-7%
6
თელავის მუნიციპალიტეტი
51%
46%
58%
50%
43%
63%
-1%
-3%
+5%
7
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
49%
46%
53%
51%
50%
52%
+2%
+4%
-1%
8
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
49%
50%
47%
49%
54%
41%
0%
+4%
-6%
9
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
41%
35%
52%
40%
31%
54%
-1%
-4%
+2%
10
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
41%
34%
53%
35%
31%
42%
-6%
-3%
-11%
11
სენაკის მუნიციპალიტეტი
40%
35%
49%
31%
26%
39%
-9%
-9%
-10%
12
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
39%
43%
33%
35%
34%
38%
-4%
-9%
+5%
13
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
39%
30%
53%
35%
32%
40%
-4%
+2%
-13%
14
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
37%
37%
37%
66%
62%
71%
+29%
+25%
+34%
15
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
34%
31%
40%
47%
36%
64%
+13%
+5%
+24%
16
ქედის მუნიციპალიტეტი
33%
29%
40%
29%
27%
32%
-4%
-2%
-8%
17
აბაშის მუნიციპალიტეტი
33%
28%
40%
28%
27%
28%
-5%
-1%
-12%
18
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
32%
34%
29%
42%
30%
60%
+10%
-4%
+31%
19
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
31%
31%
32%
26%
25%
28%
-5%
-6%
-4%
20
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
31%
28%
36%
46%
47%
46%
+15%
+19%
+10%
21
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
30%
28%
32%
46%
44%
50%
+16%
+16%
+18%
22
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
29%
31%
25%
18%
19%
16%
-11%
-12%
-9%
23
ხობის მუნიციპალიტეტი
28%
25%
35%
28%
22%
36%
0%
-3%
+1%
24
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
28%
19%
42%
20%
17%
26%
-8%
-2%
-16%
25
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
28%
21%
38%
29%
24%
37%
+1%
+3%
-1%
26
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
28%
27%
29%
33%
30%
38%
+5%
+3%
+9%
27
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
28%
25%
33%
29%
29%
28%
+1%
+4%
-5%
28
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
28%
19%
17%
22%
-8%
-10%
-6%
29
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
27%
25%
31%
26%
24%
31%
-1%
-1%
0%
30
შუახევის მუნიციპალიტეტი
27%
30%
22%
16%
17%
15%
-11%
-13%
-7%
31
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
27%
22%
36%
36%
29%
48%
+9%
+7%
+12%
32
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
26%
15%
16%
14%
-12%
-11%
-12%
33
დმანისის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
32%
28%
23%
35%
+1%
-1%
+3%
34
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
26%
25%
29%
25%
25%
24%
-1%
0%
-5%
35
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
26%
22%
34%
35%
31%
41%
+9%
+9%
+7%
36
წალკის მუნიციპალიტეტი
26%
22%
34%
24%
18%
34%
-2%
-4%
0%
37
ვანის მუნიციპალიტეტი
26%
27%
25%
35%
37%
33%
+9%
+10%
+8%
38
გორის მუნიციპალიტეტი
26%
25%
27%
41%
43%
39%
+15%
+18%
+12%
39
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
25%
24%
26%
24%
19%
31%
-1%
-5%
+5%
40
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
28%
25%
25%
25%
0%
+3%
-3%
41
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
23%
25%
20%
24%
26%
21%
+1%
+1%
+1%
42
ონის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
25%
55%
57%
52%
+32%
+35%
+27%
43
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22%
21%
22%
24%
22%
27%
+2%
+1%
+5%
44
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
21%
23%
18%
22%
25%
17%
+1%
+2%
-1%
45
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
21%
20%
22%
18%
16%
23%
-3%
-4%
+1%
46
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
20%
21%
20%
36%
34%
39%
+16%
+13%
+19%
47
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
19%
15%
24%
55%
52%
59%
+36%
+37%
+35%
48
მესტიის მუნიციპალიტეტი
18%
14%
24%
56%
49%
69%
+38%
+35%
+45%
49
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
18%
24%
22%
27%
+6%
+5%
+9%
50
ხონის მუნიციპალიტეტი
16%
12%
24%
39%
38%
40%
+23%
+26%
+16%
51
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15%
15%
16%
25%
24%
27%
+10%
+9%
+11%
52
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
15%
17%
12%
22%
27%
15%
+7%
+10%
+3%
53
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
14%
10%
22%
16%
15%
18%
+2%
+5%
-4%
54
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
14%
11%
17%
25%
26%
24%
+11%
+15%
+7%
55
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
13%
14%
12%
43%
49%
33%
+30%
+35%
+21%
56
ქარელის მუნიციპალიტეტი
11%
14%
5%
18%
20%
14%
+7%
+6%
+9%
57
კასპის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
13%
14%
12%
+3%
+6%
-1%
58
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
7%
6%
8%
28%
29%
25%
+21%
+23%
+17%
59
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
7%
6%
8%
9%
10%
6%
+2%
+4%
-2%
60
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6%
5%
7%
41%
42%
38%
+35%
+37%
+31%
61
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
6%
6%
6%
6%
6%
6%
0%
0%
0%
62
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
5%
4%
6%
42%
44%
38%
+37%
+40%
+32%
63
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
5%
4%
6%
18%
17%
20%
+13%
+13%
+14%
64
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
4%
3%
6%
12%
12%
12%
+8%
+9%
+6%