მოძებნეთ მუნიციპალიტეტი
შეფასების კრიტერიუმი
აირჩიეთ შეფასების კრიტერიუმი
ბლოკი
ქვე-ბლოკები
შეფასების კრიტერიუმი
ცვლილების პერიოდი
2019
2017
2019
2021
2021
2017
2019
2021
 
N
მუნიციპალიტეტები
2019
შედეგი
მერია
საკრებულო
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
1
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
61%
63%
58%
49%
46%
53%
-12%
-17%
-5%
2
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
57%
57%
56%
66%
71%
57%
+9%
+14%
+1%
3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
56%
38%
87%
61%
48%
79%
+5%
+10%
-8%
4
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
55%
54%
56%
55%
54%
57%
0%
0%
+1%
5
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
52%
56%
44%
26%
25%
29%
-26%
-31%
-15%
6
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
51%
42%
64%
58%
52%
68%
+7%
+10%
+4%
7
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
49%
42%
59%
34%
31%
40%
-15%
-11%
-19%
8
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
47%
54%
37%
39%
43%
33%
-8%
-11%
-4%
9
თელავის მუნიციპალიტეტი
44%
38%
53%
51%
46%
58%
+7%
+8%
+5%
10
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
43%
37%
53%
41%
34%
53%
-2%
-3%
0%
11
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
41%
45%
35%
49%
50%
47%
+8%
+5%
+12%
12
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
40%
36%
47%
28%
19%
42%
-12%
-17%
-5%
13
სენაკის მუნიციპალიტეტი
39%
33%
48%
40%
35%
49%
+1%
+2%
+1%
14
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
38%
32%
49%
28%
25%
33%
-10%
-7%
-16%
15
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
38%
37%
38%
32%
34%
29%
-6%
-3%
-9%
16
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
35%
28%
47%
31%
28%
36%
-4%
0%
-11%
17
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
35%
35%
35%
37%
37%
37%
+2%
+2%
+2%
18
ქედის მუნიციპალიტეტი
35%
30%
42%
33%
29%
40%
-2%
-1%
-2%
19
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
34%
24%
50%
41%
35%
52%
+7%
+11%
+2%
20
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
32%
30%
36%
25%
24%
26%
-7%
-6%
-10%
21
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
32%
28%
38%
27%
27%
26%
-5%
-1%
-12%
22
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
31%
26%
41%
27%
22%
36%
-4%
-4%
-5%
23
ვანის მუნიციპალიტეტი
30%
30%
30%
26%
27%
25%
-4%
-3%
-5%
24
დმანისის მუნიციპალიტეტი
30%
30%
30%
27%
24%
32%
-3%
-6%
+2%
25
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
28%
27%
30%
39%
30%
53%
+11%
+3%
+23%
26
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
28%
32%
22%
27%
25%
31%
-1%
-7%
+9%
27
გორის მუნიციპალიტეტი
27%
26%
29%
26%
25%
27%
-1%
-1%
-2%
28
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
31%
25%
22%
28%
-2%
-2%
-3%
29
ხობის მუნიციპალიტეტი
26%
20%
36%
28%
25%
35%
+2%
+5%
-1%
30
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
26%
22%
32%
28%
27%
29%
+2%
+5%
-3%
31
წალკის მუნიციპალიტეტი
26%
23%
30%
26%
22%
34%
0%
-1%
+4%
32
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
26%
24%
28%
26%
22%
34%
0%
-2%
+6%
33
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
25%
25%
26%
29%
31%
25%
+4%
+6%
-1%
34
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
31%
31%
31%
32%
+6%
+9%
+1%
35
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
25%
19%
35%
5%
4%
6%
-20%
-15%
-29%
36
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
24%
27%
19%
70%
67%
76%
+46%
+40%
+57%
37
მესტიის მუნიციპალიტეტი
24%
18%
35%
18%
14%
24%
-6%
-4%
-11%
38
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
21%
23%
18%
-2%
+1%
-8%
39
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
23%
22%
26%
30%
28%
32%
+7%
+6%
+6%
40
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
22%
21%
25%
28%
21%
38%
+6%
0%
+13%
41
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
22%
17%
29%
14%
10%
22%
-8%
-7%
-7%
42
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22%
20%
25%
22%
21%
22%
0%
+1%
-3%
43
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
21%
16%
28%
19%
15%
24%
-2%
-1%
-4%
44
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
21%
21%
20%
20%
21%
20%
-1%
0%
0%
45
ონის მუნიციპალიტეტი
20%
20%
20%
23%
22%
25%
+3%
+2%
+5%
46
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
19%
19%
19%
21%
20%
22%
+2%
+1%
+3%
47
აბაშის მუნიციპალიტეტი
19%
16%
23%
33%
28%
40%
+14%
+12%
+17%
48
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
21%
13%
14%
12%
-5%
-3%
-9%
49
კასპის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
21%
10%
8%
13%
-8%
-9%
-8%
50
ხონის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
20%
16%
12%
24%
-2%
-5%
+4%
51
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16%
13%
21%
15%
17%
12%
-1%
+4%
-9%
52
ხულოს მუნიციპალიტეტი
15%
12%
22%
15%
15%
16%
0%
+3%
-6%
53
შუახევის მუნიციპალიტეტი
15%
18%
10%
27%
30%
22%
+12%
+12%
+12%
54
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
14%
13%
16%
14%
11%
17%
0%
-2%
+1%
55
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
13%
10%
18%
6%
5%
7%
-7%
-5%
-11%
56
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
13%
13%
12%
23%
25%
20%
+10%
+12%
+8%
57
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
11%
9%
14%
27%
27%
28%
+16%
+18%
+14%
58
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
12%
7%
6%
8%
-3%
-2%
-4%
59
ქარელის მუნიციპალიტეტი
10%
13%
4%
11%
14%
5%
+1%
+1%
+1%
60
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
9%
8%
10%
7%
6%
8%
-2%
-2%
-2%
61
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
8%
8%
9%
4%
3%
6%
-4%
-5%
-3%
62
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
7%
6%
9%
6%
6%
6%
-1%
0%
-3%
63
ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
7%
5%
10%
5%
4%
6%
-2%
-1%
-4%
64
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6%
4%
11%
18%
17%
18%
+12%
+13%
+7%