მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თელავის მუნიციპალიტეტი
51%
46%
58%
50%
43%
63%
-1%
-3%
+5%
თელავის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო