მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
შუახევის მუნიციპალიტეტი
27%
30%
22%
16%
17%
15%
-11%
-13%
-7%
შუახევის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო