მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
26%
15%
16%
14%
-12%
-11%
-12%
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო