მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
7%
6%
8%
28%
29%
25%
+21%
+23%
+17%
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო