მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
49%
46%
53%
51%
50%
52%
+2%
+4%
-1%
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო