მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
61%
48%
79%
63%
56%
74%
+2%
+8%
-5%
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო