მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
კასპის მუნიციპალიტეტი
10%
8%
13%
13%
14%
12%
+3%
+6%
-1%
კასპის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო