მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
28%
27%
29%
33%
30%
38%
+5%
+3%
+9%
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო