მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მესტიის მუნიციპალიტეტი
18%
14%
24%
56%
49%
69%
+38%
+35%
+45%
მესტიის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო