მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
28%
19%
42%
20%
17%
26%
-8%
-2%
-16%
ახმეტის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო