მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
25%
24%
26%
24%
19%
31%
-1%
-5%
+5%
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო