მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
27%
25%
31%
26%
24%
31%
-1%
-1%
0%
დუშეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო