მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
დმანისის მუნიციპალიტეტი
27%
24%
32%
28%
23%
35%
+1%
-1%
+3%
დმანისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო