მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
5%
4%
6%
42%
44%
38%
+37%
+40%
+32%
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო