მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
6%
6%
6%
6%
6%
6%
0%
0%
0%
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო