მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
37%
37%
37%
66%
62%
71%
+29%
+25%
+34%
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო