მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
31%
28%
36%
46%
47%
46%
+15%
+19%
+10%
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო