მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
6%
5%
7%
41%
42%
38%
+35%
+37%
+31%
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო