მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
23%
25%
20%
24%
26%
21%
+1%
+1%
+1%
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო