მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
27%
22%
36%
36%
29%
48%
+9%
+7%
+12%
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო