მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
39%
30%
53%
35%
32%
40%
-4%
+2%
-13%
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო