მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
გორის მუნიციპალიტეტი
26%
25%
27%
41%
43%
39%
+15%
+18%
+12%
გორის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო