მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
49%
50%
47%
49%
54%
41%
0%
+4%
-6%
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო