მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
29%
31%
25%
18%
19%
16%
-11%
-12%
-9%
ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო