მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქარელის მუნიციპალიტეტი
11%
14%
5%
18%
20%
14%
+7%
+6%
+9%
ქარელის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო