მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
20%
21%
20%
36%
34%
39%
+16%
+13%
+19%
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო