მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
28%
25%
33%
29%
29%
28%
+1%
+4%
-5%
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო