მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
55%
54%
57%
44%
41%
50%
-11%
-13%
-7%
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო