მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
18%
17%
18%
24%
22%
27%
+6%
+5%
+9%
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო