მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
14%
10%
22%
16%
15%
18%
+2%
+5%
-4%
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო