მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
22%
21%
22%
24%
22%
27%
+2%
+1%
+5%
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო