მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
34%
31%
40%
47%
36%
64%
+13%
+5%
+24%
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო