მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
58%
52%
68%
45%
33%
63%
-13%
-19%
-5%
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო