მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
39%
43%
33%
35%
34%
38%
-4%
-9%
+5%
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო