მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
70%
67%
76%
75%
70%
83%
+5%
+3%
+7%
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო