მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
26%
25%
29%
25%
25%
24%
-1%
0%
-5%
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო