მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
32%
34%
29%
42%
30%
60%
+10%
-4%
+31%
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო