მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
66%
71%
57%
34%
47%
12%
-32%
-24%
-45%
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო