მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხონის მუნიციპალიტეტი
16%
12%
24%
39%
38%
40%
+23%
+26%
+16%
ხონის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო