მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
25%
22%
28%
25%
25%
25%
0%
+3%
-3%
საჩხერის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო