მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
21%
23%
18%
22%
25%
17%
+1%
+2%
-1%
მცხეთის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო