მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ხობის მუნიციპალიტეტი
28%
25%
35%
28%
22%
36%
0%
-3%
+1%
ხობის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო