მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
19%
15%
24%
55%
52%
59%
+36%
+37%
+35%
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო