მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
27%
27%
28%
19%
17%
22%
-8%
-10%
-6%
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო