მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
სენაკის მუნიციპალიტეტი
40%
35%
49%
31%
26%
39%
-9%
-9%
-10%
სენაკის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო