მუნიციპალიტეტები
2021
შედეგი
მერია
საკრებულო
2023
შედეგი
მერია
საკრებულო
ცვლილება
შედეგი
მერია
საკრებულო
აბაშის მუნიციპალიტეტი
33%
28%
40%
28%
27%
28%
-5%
-1%
-12%
აბაშის მუნიციპალიტეტი
მერია
საკრებულო